Rodinné fórum

Pokud zvládnete udržet chladnou hlavu a před dětmi se nehádat, tak je možné se u nás setkat jako celá rodina na rodinném fóru. Příbuzní, přátelé nebo kdokoliv, na koho se rodiče shodnou, mohou též přijít, včetně nových partnerů, kteří se podílejí na výchově dětí.

Setkání trvá 55-80 minut a může probíhat buď u nás nebo online.
Můžete přijít jednou nebo domluvit pravidelná setkání podle potřeby.
Služba je pro rodiny z Olomouckého kraje bezplatná.
Získejte odvahu slyšet, co si přejí vaše děti.

Rodinné fórum probíhá v souladu s individuálními potřebami a s ohledem na přání rodiny. Níže uvádíme často dotazované body:

Kdy je vhodné přijít?

Pokud máte zájem a odvahu zapojit své děti do diskuze o budoucnosti. Kontaktujte nás na základě vlastního rozhodnutí, soudního usnesení nebo doporučení OSPODu. Bez ohledu na formální poslání budeme společně hledat to nejlepší řešení pro Vás.

Pro koho je Rodinné fórum vhodné?

Rodinné fórum je jako stvořené pro rodiny s dětmi od 10 let a výš, zejména pro ty, kde se rodiče vydávají každý svou cestou po rozchodu nebo rozvodu. Pokud je vaše dítě ve sporech rodičů slyšeno, ale ne dostatečně, právě zde může najít svůj hlas.

Jak Rodinné fórum probíhá

Rodinné fórum začíná individuální přípravou všech členů rodiny, kde rodič absolvuje konzultaci a dítě se setká s terapeutkou. Následuje jedno až tři setkání, která vyvrcholí společnou reflexí. Tato fáze je zaměřena na pojmenování získaných dovedností v tvorbě užitečných dohod mezi rodiči s aktivní účastí dětí.

Jak často můžete přicházet?

Četnost schůzek je individuální. Můžete začít jednorázově a postupně domlouvat další termíny podle vaší potřeby. Pro hlubší změnu doporučujeme absolvovat alespoň 3 Rodinná fóra, a pokud bude zájem, spolupráci samozřejmě prodloužíme. Praxe ukazuje, že pro trvalou změnu jsou optimální 3 – 10 setkání.

Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.