O nás

Jsme nezisková organizace, která od roku 2017 podporuje rodiny v dlouhodobém utrpení způsobeném rozpory mezi rodiči během krize, rozpadu rodiny, rozvodového či porozvodového konfliktu.

O nás

Jsme tu pro vás

Díky pověření SPOD a grantové podpoře můžeme v Olomouckém kraji poskytovat většinu služeb klientům bezplatně. Kromě toho nabízíme komerční vzdělávání a poradenské, koučovské a facilitační služby jednotlivcům, firmám a orgánům státní správy. Pracujeme v náročném prostředí, kde se setkáváme s projevy násilí a konfliktů ve vztazích a s tématem rozvodu. Naše vize a mise nás motivují v oblasti, která často zůstává tabuizovaná a nepopulární.

Naše vize

Žijeme v době, která reflektuje krizi tradiční rodiny a přechází od individualismu k důrazu na komunity. Trendem jsou tzv. patchworkové rodiny. Z poslední praxe pozorujeme změny v postoji společnosti k roli otců po rozvodu, a také nárůst dětí s vyšším emocionálním a sociálním IQ, projevujících zdravý přístup k autoritě a schopnost vyjádřit své potřeby.

S tím rezonuje naše vize přispívat k transformaci rodin, vytvářejících prostředí, kde rozvod není považován za konec, ale za výzvu s potenciálem nových příležitostí. Chceme podporovat svět, kde i po rozvodu zůstávají rodiče pro děti oporou a přispívají k jejich růstu.

Tato vize je v souladu s Úmluvou o právech dítěte, kterou naše země ratifikovala v roce 1991, a zaručuje dětem právo znát oba své rodiče a být vychovávány oběma.

Naše Mise

Co je naším posláním?

Naše mise spočívá v provázání rodin, které dočasně rozdělil rozchod rodičů, na cestě ke sdílenému rodičovství. Snažíme se rodičům předat dovednosti, jak přetvořit vzájemné konfliktní situace v konstruktivní dialog, vše ve prospěch a pohodlí jejich dětí.

Vstupujeme do životů rodin, kde rozvod nebyl jen kapitolou, ale spíše bouří, která rozhání vztahy do neuvěřitelných rozměrů. Pracujeme s těmi, kteří se ocitli ve středu rodičovských sporů, kdy děti často strádají v permanentním stínu „opuštění“ jednoho z rodičů. Ve světě, kde se bezradní rodiče utápějí v soudním boji o své potomky, vynakládají čas i peníze, snaží se omezit či přetrhnout vazbu dětí s druhým rodičem a komunikují mezi sebou s intenzivním odstupem plným agrese a násilí.

Náš cíl

Poskytovat odbornou podporu rodinám v náročném a konfliktním procesu rozvodu a v období po jeho ukončení.
Vzdělávat v konstruktivní práci s konflikty ve vztazích, rodičovské krizi, a též v oblasti třetího rodičovství a patchworkových rodin
Spolupracáce s budoucími odborníky v oblasti sociální práce, pedagogiky, psychologie a psychiatrie
Rozvíjet mezioborovou spolupráci s orgány státní správy a dalšími subjekty v oblasti služeb pro rodiny
Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.