Individuální konzultace

Individuální konzultace je nejčastější forma poradenství. Poskytujeme ji všem členům rodiny, včetně rodičů, dětí, prarodičů a dalších příbuzných. Noví partneři rodičů také mohou využívat konzultace.

Jedna konzultace trvá 55 minut, a může probíhat online nebo osobně.
Frekvence je zcela flexibilní podle potřeb. Můžeme se setkat pouze jednou nebo opakovaně
Pro rodiny z Olomouckého kraje je naše služba individuální konzultace poskytována zdarma.
Služba je určena především pro rodiny s dětmi a další dospělé v rodině a nové partnery.

Kdy přijít?

Individuální konzultace je využívána při následujících situacích:

Můžete přijít preventivně, například pokud máte doma situaci, kterou potřebujete probrat a hledat možnosti řešení. Také vás může poslat sociální služba nebo soud na základě soudního usnesení, předběžného opatření nebo doporučení OSPODu. Průběžně můžete využívat služeb, například asistované kontakty či rodičovské konzultace, a potřebujete individuální reflexi některé jejich části.

O čem můžeme mluvit?

Témata konzultací v rámci našeho SPOD pověření se zaměřují na zájmy, práva a potřeby vašich dětí.

Nejčastějšími tématy bývá posilování výchovných a rodičovských dovedností, příprava na setkání s druhým rodičem nebo čerpání jiných služeb, schopnost vhodně sdělit dětem potřebné informace, harmonie mezi vašimi dětmi a novými partnery, a další.

Jaký je průběh konzultace s dětmi?

Naše konzultace s dětmi jsou přizpůsobené jejich věku a psychickému stavu.

S menšími dětmi si hrajeme a povídáme, přičemž rodič může být přítomen, pokud to dítě potřebuje. Setkání s většími dětmi (8+) obvykle probíhá bez rodiče, vytvářejíce prostor pro otevřený dialog.

Kolikrát konzultace probíhá?

Začněte jedním setkáním a pak si domluvíme další termíny podle potřeby.

Frekvence a rozsah se odvíjí od naší společné dohody při vstupní konzultaci. Po maximálně pěti setkáních můžeme také doporučit déletrvající spolupráci s dalšími odborníky v našem regionu.

Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.