Naši partneři

Naše financování je vícezdrojové. Poskytujeme komplexní program aktivit pro dospělé i děti v rodinách, které čelí krizím nebo rozpadu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotaci na podporu rodiny nestátním neziskovým organizacím v dotačním řízení Rodina. Projekty, které získaly podporu, zahrnují komplexní práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, stejně jako preventivní aktivity pro rodiny s dětmi ohroženými rozvodovým nebo rozchodovým konfliktem.

NROS (Nadace rozvoje občanské společnosti)

NROS se aktivně angažuje v poskytování vzdělávání pro neziskové organizace, systematicky zvyšuje jejich kapacity a podporuje jejich růst.

Magistrát města Olomouce

Pro rok 2022 jsme obdrželi finanční příspěvek od Magistrátu města Olomouce, který nám poskytuje podporu pro realizaci projektu "Komplexní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami".

Olomoucký kraj

V roce 2022 získal náš projekt "Komplexní práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami" dotační podporu z rozpočtu Olomouckého kraje, což významně přispěje k jeho úspěšnému provedení.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ aktivně podporuje veřejně prospěšné projekty, reagující na aktuální společenské potřeby v celé České republice. Jsme vděční za jejich nadační příspěvek do našeho projektu.

Dobré místo pro život

Spolek "Dobré místo pro život" nás dlouhodobě podporuje formou PR. Cílem spolku je hledat patrony pro potřebné organizace, a pomáhat těm, kteří o pomoc požádají. Zároveň se angažuje v zastřešování těch, kteří chtějí pomáhat druhým.