Pověření SPOD

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) nás zavazuje k poskytování péče nejvyšší kvality našim klientům.

BEZPLATNÉ SLUŽBY

Díky pověření v rámci sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) poskytujeme dlouhodobou podporu a široké aktivity. Bezplatná dostupnost většiny aktivit usnadňuje situaci klientům s nižším příjmem.

GARANCE ODBORNOSTI

S pověřením od orgánů SPOD jsme zavázáni k odborné způsobilosti. Procházíme pravidelnou kontrolou naší práce, což zajišťuje klientům jistotu odbornosti a kompetencí našeho týmu.

DBÁME NA PROSPĚCH DĚTÍ

S pověřením máme povinnost i právo spolupracovat s orgány ochrany dětí, jako jsou OSPOD, soudy (nejen opatrovnické) a Policie České republiky, to vše v rámci ochrany dětí.

Pověření SPOD pro Náruč rodičům, z.s.

Vydal: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sociálních věcí, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Dne: 1. 10. 2021

Spisová značka: KÚOK/98533/2021/0SV-SPO179688

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, jako orgán příslušný podle ustanovení § 49 odst. 1 a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálně-právní ochraně dětí“) rozhodl ve věci žádosti o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí podané dne 17. 9. 2021 účastníkem řízení zapsaným spolkem Náruč rodičům, z.s., se sídlem 779 00 Olomouc, Na Vozovce 870/48, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) a § 49 zákona o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: zapsanému spolku Náruč rodičům, IČ: 06125841 se sídlem Na Vozovce 870/48, 779 00 Olomouc, se vydává pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, a to v rozsahu:

  • činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) vyhledávání dětí uvedených v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
  • pomoci rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí; poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o sociálně-právní ochraně dětí;
  • pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou dle § 11 odst. 1 písm. c) zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Místem výkonu činnosti sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu vydaného pověření je adresa Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc; dále mohou být uvedené činnosti vykonávány na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc.