Pravidla a podmínky spolupráce

Společnou cestou půjdeme i několik měsíců. Chápeme, že změny po rozchodu nejsou okamžité. Navrhujeme hrát čistou hru a soustředit se na děti, nikoliv na minulé spory. Spolupráce s námi má jednoduchá pravidla.

Váš rozhodný krok k pozitivní změně

Bez ohledu na to, zda vás sem posílá soud, sociální služba nebo někdo jiný, klade se důraz na to, že konflikt a rozhodnutí o změně jsou plně ve vaší odpovědnosti..Přistupujeme k vám s respektem a společně hledáme řešení. Osud vašich dětí je ve vašich rukou.

Transparentnost bez tajných nahrávek

Naše spolupráce má jednoduchý cíl: navigovat vás k harmonickému rodičovství a podpořit vztah vašich dětí s oběma rodiči. Rozchod přináší výzvy, provázené silnými emocemi, které postupem času odezní. Respektujeme vaši soukromí a nedoporučujeme nahrávat činnosti bez svolení, aby nedošlo k porušení důvěry. Pokud máte zájem o nahrávání pro vlastní potřebu, můžeme se o tom domluvit.

Neakceptujeme násilí ani užívání drog

Naše pracoviště je bezpečným prostorem pro vaše děti. Očekáváme od všech účastníků respekt a zároveň nesnášíme jakékoli formy násilí, od slovních projevů po fyzické aktivity, včetně přítomnosti pod vlivem drog. Vytváříme prostředí, kde je priorita klidná a bezpečná atmosféra.

Podporujeme dětský vztah s oběma rodiči

Respektujeme Úmluvu o právech dítěte a pracujeme v souladu s ní. Rozchod může být bolestivý, ale to neznamená, že děti nemohou mít rády oba rodiče. Po rozvodu je to dokonce ještě důležitější. Pokud máte dítě v péči, podporujte vztah s druhým rodičem a umožněte dětem trávit čas s oběma rodiči a prarodiči.

Váš zájem a proaktivní přístup vítáme

Začátek spolupráce závisí na vašem osobním kontaktu s námi, a to platí pro oba rodiče. I v průběhu spolupráce je na vás, abyste přinášeli témata, která je potřeba probrat s naší podporou, protože sami byste to (zatím) nezvládli. Proaktivita je vítaná, a vaše aktivní angažovanost se vám násobně vrátí.

Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.