Asistované setkávání dítěte

Tato služba poskytuje dítěti možnost pravidelných setkání s rodičem v přítomnosti dozoru. Cílem je bezpečně udržet nebo obnovit vztah, který byl přerušen. Asistované setkávání může být uskutečněno i s prarodiči.

Každé rodině je k dispozici možnost 1 hodiny týdně nebo 2 hodiny jednou za 14 dní.
Setkávání probíhá buď u nás na pracovišti, nebo po dohodě může probíhat i na jiném místě.
V pracovních dnech na našem pracovišti je tato služba poskytována zcela zdarma.
Služba setkávání zahrnuje také konzultace s rodiči, a to jak individuální, tak společné.

Asistované setkávání probíhá v souladu s individuálními potřebami a s ohledem na přání rodiny. Uveďme často dotazované body:

Soudní Usnesení

Jestliže rodina přichází se soudním usnesením, respektujeme jeho pokyny ohledně termínů a míst konání setkávání.

Dohoda na Místě a Čase

V případě, že rodina přichází na základě vlastního rozhodnutí nebo doporučení OSPODu, dohodneme se společně na termínu a místě konání setkání.

Frekvence

Standardně nabízíme setkávání v pracovních dnech ve dvou formátech: jednou týdně po dobu jedné hodiny nebo jednou za 14 dní po dobu dvou hodin. Mimo pracovní dobu nebo na jiném místě je možné setkávání po dohodě a s ohledem na ceník. Služba je pro rodiny z Olomouckého kraje zdarma pouze v pracovních dnech.

Víkendy a Svátky

Setkávání o víkendech je možné po dohodě, a to buď na našem pracovišti nebo v neutrálním prostředí. V den státních a vánočních svátků není povinnost nahradit termíny.

Délka Spolupráce

Trvání spolupráce bývá obvykle 2 – 6 měsíců, s možností prodloužení podle potřeby. Soudy obvykle stanovují první tři měsíce a poté rozhodují o dalším postupu.

Doprovodné Konzultace

Součástí služby jsou i konzultace s rodiči, individuální i společné, které pomáhají reflexi a změně chování. Cílem je dosáhnout stavu, kdy naše asistence není potřebná a vztah mezi rodičem a dítětem je pevný a bez dozoru.

Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.