Asistované předávání dětí mezi rodiči

Asistované předávání je služba navržená pro bezkonfliktní předání dětí mezi rodiči, které minimalizuje stres a konflikty. Odborní pracovníci asistující při předávání, pomáhají deeskalovat konfliktní situace a udržovat pozornost rodičů na dítě. Tato služba je k dispozici i pro předání dětí prarodičům.

Jednou týdně zajišťujeme jedno předání dětí od jednoho rodiče ke druhému a následně zpět.
Dohodneme se, zda budeme asistovat při jednorázovém předání dítěte nebo pravidelně.
Předávání na našem pracovišti během pracovních dní a hodin je poskytováno zdarma.
K asistovanému předávání náleží i konzultace pro reflexi a obnovu komunikace.

Kdy přijít? Záleží na tom, kdo vás k nám posílá...

  • Pokud rodina přichází se soudním usnesením, řídíme se jím.
  • Pokud přicházíte na základě vlastního zájmu nebo na základě doporučení OSPODu, budeme se na tom „kdy a kde“ předáváme domlouvat spolu s vámi.
  • Obecně poskytujeme každé rodině jedno Předání v pracovních dnech ve formátech 1 hodinu týdně nebo 2 hodiny 1x za 14 dní. Předávání po pracovní době nebo mimo pracovní dny nebo na jiném místě než je pracoviště Náruče rodičům je po dohodě možné, dle ceníku. V pracovní dny (a hodiny) a na našem pracovišti je služba pro rodiny z Olomouckého kraje bezplatná.

Státní svátky

Termíny setkávání, které kolidují se státními a vánočními svátky nebo s celozávodní dovolenou, nejsou z naší strany nahraditelné. Doporučujeme rodičům aktivně komunikovat o těchto termínech a včas se domluvit.

Víkendy

Setkávání o víkendech je možné po předchozí dohodě, a to buď na našem pracovišti nebo v neutrálním prostředí, například ve veřejných hernách nebo parcích, s ohledem na platný ceník.

Frekvence

Naše služba obvykle trvá 2-6 měsíců, soudy často stanovují 3měsíční dobu. Pokud se ukáže, že vztah rodič-dítě je pevný a bezpečný, služba může být ukončena nebo převedena na Asistované předávání.

Doprovodné Konzultace

Vstupní individuální konzultace je klíčová pro spolupráci, a to i v případě soudního nařízení. Konzultace během spolupráce slouží k reflexi a úpravám směrem k naplnění cílů. Cílem je, aby odborná asistence nebyla potřeba, předání dítěte probíhalo klidně, bez zátěže konfliktem. A to jak bude probíhat, je věcí vzájemné dohody.

Slovo ředitele

Pomáháme rodinám cítit bezpečný domov

Efektivní společné rodičovství po rozvodu získává na síle, když se rodiče shodnou na klíčových hodnotách pro budoucnost svých dětí. Nemusí být v absolutní shodě, ale vzájemný respekt k odlišnostem obou rodičů otevírá dětem dveře k výběru hodnot, které si pro svůj vlastní život vyberou jako přínosné.